Team- en individuele coaching

Hoe?
Coaching is een partnership aangaan met een klant waarbij de klant de richting en doelen bepaalt.

Individueel
Het is een werkwijze via 90% vraagstelling en 10% expertise delen waardoor je je performance versterkt en maximaliseert, je meer energie genereert en dus in je kracht komt. Ik begeleid het proces slechts en jij vertelt me waar we naar toe gaan. Jij bepaalt!

De sessies werken het beste door wanneer je of een cyclus van zes of twaalf doorloopt. Vooraf ga ik een gratis intakegesprek met je aan om met elkaar kennis te maken en toe te lichten wat de sessies gaan inhouden. Elke sessie krijg je een bewustzijnscreatie uitgelegd die je als gereedschap kunt meenemen. Bij een cyclus van twaalf sessies, ervaar je de meest complete cyclus.

Wat levert het op?
Verhoogde helderheid en bewustzijn, effectief handelen, keuzes maken waar je vast liep en daardoor in beweging zijn op weg naar jouw gestelde doelen.

Wat is coaching niet?
Het is geen therapie waar het accent meer ligt op problemen uit het verleden. Coachen richt zich meer op het bewegen voorwaarts in de toekomst. Ik als coach, vertel je niet wat goed of slecht is of wat je zou moeten doen zoals wel het geval is bij mentoring.

Teamcoaching
In hoeverre wil een team gecoacht worden? Dat is de eerste vraag en zal vooraf via een kennismakingsgesprek met elkaar bepaald moeten worden.
Er zijn diverse mogelijkheden om te bepalen waar een team naar toe wil groeien met elkaar en een gezamenlijke ambitie te bepalen en afspraken te maken.

Dit is afhankelijk van waar een team en de leidinggevende(n) staan in het proces van taak- en teamvolwassenheid. Wat zijn de randvoorwaarden en in hoeverre wordt daar aan voldaan? Wat is er nodig om vervolgstappen te maken?

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *