Testimonials
Talkabouts Coaching
It has been great to have Wieske as a coach. I was looking forward to our sessions every time. She is warm, understanding and patient, has a big sense of empathy and asks the right questions: “What if….? “ Even though we had known each other for years she was able to approach our sessions very professionally. She is very to the point and has a no-nonsense approach but has put me at ease at the same time. She doesn’t shy away from asking difficult or potentially sensitive questions and uses follow-up questions to get to the bottom of an issue. Thanks to her sense of humor tough questions were less tough – even lightened the mood during tough sessions!I can wholeheartedly recommend her!
Talkabouts Coaching
Wieske is al geruime tijd mijn coach en dat is een groot geschenk. Ik vind het heerlijk om door haar gecoacht te worden. Ik ervaar haar als professioneel en heel betrokken; ze is er echt voor mij. Ze geeft me de ruimte om mijn eigen antwoorden te vinden.

 
Talkabouts Coaching
Wieske heeft een hele frisse, daadkrachtige energie en is gedreven.  Ze weet waar ze mee bezig is, houdt goed overzicht en is in staat om mijn proces heel goed te begeleiden. Wieske is een kei in de juiste vragen stellen om me bij mezelf te brengen en terug naar wat echt wezenlijk is voor mij. Ook, of zelfs juist als ik soms vastloop of in verwarring ben en het even niet meer weet.
Talkabouts Coaching
Na een coachingssessie van Wieske voel ik me altijd heel helder, ik weet wat ik echt wil en wat er echt toe doet en nog belangrijker, het is me duidelijk hoe het te bereiken. Het maakt dat ik me opnieuw energiek voel en ook steeds weer opgetogen en enthousiast over mijn toekomst en mogelijkheden. Ik moet het natuurlijk zelf doen uiteindelijk, maar Wieske is hierin voor mij onmisbaar. Ik kan dus oprecht zeggen, dat ik  blij ben en dankbaar. Ik voel me heel rijk met Wieske als coach en ik gun jou hetzelfde!! Ik kan haar dus van harte aan bevelen. Zij maakt echt een verschil !
Talkabouts Coaching
Ik vertrouw haar volledig en kan helemaal mezelf zijn. Alles is bespreekbaar. Het is ongelooflijk, wat ruim een uur coaching kan doen; dat is onbetaalbaar. Mijn leven is er in heel positieve zin ingrijpend door veranderd. Ook of juist als er aanvankelijk geen concreet probleem ligt, levert een sessie me heel veel op en maak ik de tijd erna een enorme groei door en verbetert mijn leven aanzienlijk en boven verwachting. Wat me positief verrast is, dat het ook op onbewust niveau volop doorwerkt.
Talkabouts Coaching
Wieske has been my coach for quite some time and this is a great gift. It is wonderful to be coached by her. My experience with her is, that she is professional and very involved; she is really  there for me in full presence. She is able to give me the space to find my own answers.
Talkabouts Coaching
Wieske has a very fresh, purposeful energy and is inspiring. She knows, what she's doing and keeps overview and is able to guide my process very well. Wieske is outstanding in asking the right questions to bring me to myself and back to what is really essential for me. Also, or even just when I'm stuck or confused and for a moment more or less lost in a particular way.

 
Talkabouts Coaching
I  trust her fully and I can be totally the person who I'm. Everything can be discussed. It's unbelievable, how much one hour of coaching can do; that's priceless. My life has dramatically changed in a positive sense/way. Especially or also if there's no concrete problem or topic to work on in the beginning, a session is very valuable and the weeks after I experience an increased growth and my life improves significantly and beyond expectations. I'm positively surprised, that it works on great in an unconscious level as well.
Talkabouts Coaching
After a coachingsession with Wieske I always feel very  clear, I know what I really want and what really matters for me and even more importantly, it's obvious how to achieve this. I feel energetic and above all again and again excited and enthusiastic about my future and possibilities. Of course finally  I have to do it myself, but with this Wieske is crucial for me.
Talkabouts Coaching
Wieske was de eerste coach die ik tegenkwam die geen advies gaf maar tot de kern doordrong met haar krachtige, open vragen. Wat een verademing!


Deze daadkrachtige methode, gecombineerd met haar warme, onbevooroordeelde persoonlijkheid, zette me echt in beweging op vele fronten. Zo raakte ik door Wieske geínteresseerd in de coachopleiding van Creative Consciousness en ben ik nu zelf werkzaam als coach.


Marcella

 
10/27/2015